(C) 2012 - 2024 by Mourad Louha · All rights reserved.
 Privacy  ·  Imprint

Alles

In de volgende er een alfabetische lijst van alle Excel-functies voor de huidige versie van Microsoft Excel en hun vertalingen in de gekozen taal. Houd er rekening mee, dat in eerdere versies van Excel de vertalingen verschillend kunnen zijn. Een gedetailleerde lijst van de vertalingen voor elke functie van Microsoft Excel 2010 en hoger kan worden gevonden in de gelinkte artikel.

Vertalingen

ProductMicrosoft Excel (Office 365)
CategorieAlles
BrontaalDutch
Doeltaal
AEnglish
AANG.DUURMDURATION
AANTALCOUNT
AANTAL.ALSCOUNTIF
AANTAL.LEGE.CELLENCOUNTBLANK
AANTALARGCOUNTA
AANTALLEN.ALSCOUNTIFS
ABSABS
ADRESADDRESS
AFRONDENROUND
AFRONDEN.BENEDENFLOOR
AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIGFLOOR.PRECISE
AFRONDEN.BENEDEN.WISKFLOOR.MATH
AFRONDEN.BOVENCEILING
AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIGCEILING.PRECISE
AFRONDEN.BOVEN.WISKCEILING.MATH
AFRONDEN.N.VEELVOUDMROUND
AFRONDEN.NAAR.BENEDENROUNDDOWN
AFRONDEN.NAAR.BOVENROUNDUP
AFW.ET.PRIJSODDFPRICE
AFW.ET.RENDODDFYIELD
AFW.LT.PRIJSODDLPRICE
AFW.LT.RENDODDLYIELD
AGGREGAATAGGREGATE
ALSIF
ALS.FOUTIFERROR
ALS.NBIFNA
ALS.VOORWAARDENIFS
AMORDEGRCAMORDEGRC
AMORLINCAMORLINC
ARABISCHARABIC
ASCASC
ASELECTRAND
ASELECTTUSSENRANDBETWEEN
BEnglish
BAHT.AFR.NAAR.BENEDENROUNDBAHTDOWN
BAHT.AFR.NAAR.BOVENROUNDBAHTUP
BAHT.TEKSTBAHTTEXT
BASISBASE
BEGINLETTERSPROPER
BEREIKENAREAS
BESSEL.IBESSELI
BESSEL.JBESSELJ
BESSEL.KBESSELK
BESSEL.YBESSELY
BETPMT
BETA.INVBETA.INV
BETA.VERDBETA.DIST
BETAINVBETAINV
BETAVERDBETADIST
BETROUWBAARHEIDCONFIDENCE
BIN.N.DECBIN2DEC
BIN.N.HEXBIN2HEX
BIN.N.OCTBIN2OCT
BINOM.VERDBINOM.DIST
BINOM.VERD.BEREIKBINOM.DIST.RANGE
BINOMIALE.INVBINOM.INV
BINOMIALE.VERDBINOMDIST
BIT.ENBITAND
BIT.EX.OFBITXOR
BIT.OFBITOR
BIT.VERSCHUIF.LINKSBITLSHIFT
BIT.VERSCHUIF.RECHTSBITRSHIFT
BLADSHEET
BLADENSHEETS
BOOGCOSACOS
BOOGCOSHACOSH
BOOGCOTACOT
BOOGCOTHACOTH
BOOGSINASIN
BOOGSINHASINH
BOOGTANATAN
BOOGTAN2ATAN2
BOOGTANHATANH
CEnglish
C.ABSIMABS
C.ARGUMENTIMARGUMENT
C.COSIMCOS
C.COSECIMCSC
C.COSECHIMCSCH
C.COSHIMCOSH
C.COTIMCOT
C.EXPIMEXP
C.IM.DEELIMAGINARY
C.LNIMLN
C.LOG10IMLOG10
C.LOG2IMLOG2
C.MACHTIMPOWER
C.PRODUCTIMPRODUCT
C.QUOTIENTIMDIV
C.REEEL.DEELIMREAL
C.SECIMSEC
C.SECHIMSECH
C.SINIMSIN
C.SINHIMSINH
C.SOMIMSUM
C.TANIMTAN
C.TOEGEVOEGDIMCONJUGATE
C.VERSCHILIMSUB
C.WORTELIMSQRT
CELCELL
CHI.KWADRAATCHIDIST
CHI.KWADRAAT.INVCHIINV
CHI.TOETSCHITEST
CHIKW.INVCHISQ.INV
CHIKW.INV.RECHTSCHISQ.INV.RT
CHIKW.TESTCHISQ.TEST
CHIKW.VERDCHISQ.DIST
CHIKW.VERD.RECHTSCHISQ.DIST.RT
CODECODE
COMBIN.ACOMBINA
COMBINATIESCOMBIN
COMPLEXCOMPLEX
CONVERTERENCONVERT
CORRELATIECORREL
COSCOS
COSECCSC
COSECHCSCH
COSHCOSH
COTCOT
COTHCOTH
COUP.AANTALCOUPNUM
COUP.DAGENCOUPDAYS
COUP.DAGEN.BBCOUPDAYBS
COUP.DAGEN.VVCOUPDAYSNC
COUP.DATUM.NBCOUPNCD
COUP.DATUM.VBCOUPPCD
COVARIANTIECOVAR
COVARIANTIE.PCOVARIANCE.P
COVARIANTIE.SCOVARIANCE.S
CRIT.BINOMCRITBINOM
CUM.HOOFDSOMCUMPRINC
CUM.RENTECUMIPMT
DEnglish
DAGDAY
DAGENDAYS
DAGEN360DAYS360
DATUMDATE
DATUMNOTATIEDATESTRING
DATUMVERSCHILDATEDIF
DATUMWAARDEDATEVALUE
DBDB
DBAANTALDCOUNT
DBAANTALCDCOUNTA
DBCSDBCS
DBGEMIDDELDEDAVERAGE
DBLEZENDGET
DBMAXDMAX
DBMINDMIN
DBPRODUCTDPRODUCT
DBSOMDSUM
DBSTDEVDSTDEV
DBSTDEVPDSTDEVP
DBVARDVAR
DBVARPDVARP
DDBDDB
DEC.N.BINDEC2BIN
DEC.N.HEXDEC2HEX
DEC.N.OCTDEC2OCT
DECIMAALDECIMAL
DEELMID
DEELBMIDB
DELTADELTA
DETERMINANTMATMDETERM
DEV.KWADDEVSQ
DISCONTODISC
DRAAITABEL.OPHALENGETPIVOTDATA
DUBBELE.FACULTEITFACTDOUBLE
DUURDURATION
EEnglish
ECMA.AFRONDEN.BOVENECMA.CEILING
EENHEIDMATMUNIT
EFFECT.RENTEEFFECT
ENAND
EURODOLLAR
EURO.BRDOLLARFR
EURO.DEDOLLARDE
EVENEVEN
EX.OFXOR
EXPEXP
EXPON.VERDEXPONDIST
EXPON.VERD.NEXPON.DIST
FEnglish
F.INVF.INV
F.INV.RECHTSF.INV.RT
F.INVERSEFINV
F.TESTF.TEST
F.TOETSFTEST
F.VERDF.DIST
F.VERD.RECHTSF.DIST.RT
F.VERDELINGFDIST
FACULTEITFACT
FISHERFISHER
FISHER.INVFISHERINV
FONETISCHPHONETIC
FORECAST.ETS.STATFORECAST.ETS.STAT
FORMULETEKSTFORMULATEXT
FOUT.COMPLEMENTERFC
FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIGERFC.PRECISE
FOUTFUNCTIEERF
FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIGERF.PRECISE
GEnglish
GAMMAGAMMA
GAMMA.INVGAMMAINV
GAMMA.INV.NGAMMA.INV
GAMMA.LNGAMMALN
GAMMA.LN.NAUWKEURIGGAMMALN.PRECISE
GAMMA.VERDGAMMADIST
GAMMA.VERD.NGAMMA.DIST
GAUSSGAUSS
GEHEELTRUNC
GELIJKEXACT
GEM.DEVIATIEAVEDEV
GEMIDDELDEAVERAGE
GEMIDDELDE.ALSAVERAGEIF
GEMIDDELDEAAVERAGEA
GEMIDDELDEN.ALSAVERAGEIFS
GETALNOTATIENUMBERSTRING
GETRIMD.GEMTRIMMEAN
GGDGCD
GIRMIRR
GRADENDEGREES
GROEIGROWTH
GROOTSTELARGE
GROTER.DANGESTEP
HEnglish
HARM.GEMHARMEAN
HERHALINGREPT
HEX.N.BINHEX2BIN
HEX.N.DECHEX2DEC
HEX.N.OCTHEX2OCT
HOOFDLETTERSUPPER
HORIZ.ZOEKENHLOOKUP
HWPV
HYPERGEO.VERDHYPGEOMDIST
HYPERLINKHYPERLINK
HYPGEOM.VERDHYPGEOM.DIST
IEnglish
IBETIPMT
INDEXINDEX
INDIRECTINDIRECT
INFOINFO
INTEGERINT
INTERVALFREQUENCY
INVERSEMATMINVERSE
IRIRR
IR.SCHEMAXIRR
IS.EVENISEVEN
IS.ONEVENISODD
IS.THAIS.CIJFERISTHAIDIGIT
ISBETISPMT
ISFORMULEISFORMULA
ISFOUTISERROR
ISFOUT2ISERR
ISGEENTEKSTISNONTEXT
ISGETALISNUMBER
ISLEEGISBLANK
ISLOGISCHISLOGICAL
ISNBISNA
ISO.AFRONDEN.BOVENISO.CEILING
ISO.WEEKNUMMERISOWEEKNUM
ISTEKSTISTEXT
ISVERWIJZINGISREF
JEnglish
JAARYEAR
JAAR.DEELYEARFRAC
KEnglish
KANSPROB
KGVLCM
KIEZENCHOOSE
KLEINE.LETTERSLOWER
KLEINSTESMALL
KOLOMCOLUMN
KOLOMMENCOLUMNS
KUBUSGERANGSCHIKTLIDCUBERANKEDMEMBER
KUBUSKPILIDCUBEKPIMEMBER
KUBUSLIDCUBEMEMBER
KUBUSLIDEIGENSCHAPCUBEMEMBERPROPERTY
KUBUSSETCUBESET
KUBUSSETAANTALCUBESETCOUNT
KUBUSWAARDECUBEVALUE
KURTOSISKURT
KWADRATENSOMSUMSQ
KWARTIELQUARTILE
KWARTIEL.EXCQUARTILE.EXC
KWARTIEL.INCQUARTILE.INC
LEnglish
LAATSTE.DAGEOMONTH
LENGTELEN
LENGTEBLENB
LIJNSCHLINEST
LIN.AFSCHRSLN
LINKSLEFT
LINKSBLEFTB
LNLN
LOGLOG
LOG.NORM.INVLOGINV
LOG.NORM.VERDLOGNORMDIST
LOG10LOG10
LOGNORM.INVLOGNORM.INV
LOGNORM.VERDLOGNORM.DIST
LOGSCHLOGEST
MEnglish
MAANDMONTH
MACHTPOWER
MAXMAX
MAX.ALS.VOORWAARDENMAXIFS
MAXAMAXA
MEDIAANMEDIAN
MEETK.GEMGEOMEAN
MINMIN
MIN.ALS.VOORWAARDENMINIFS
MINAMINA
MINUUTMINUTE
MODUSMODE
MODUS.ENKELVMODE.SNGL
MODUS.MEERVMODE.MULT
MULTINOMIAALMULTINOMIAL
NEnglish
NN
NBNA
NEG.BINOM.VERDNEGBINOMDIST
NEGBINOM.VERDNEGBINOM.DIST
NETTO.WERKDAGENNETWORKDAYS
NETWERKDAGEN.INTLNETWORKDAYS.INTL
NHWNPV
NHW2XNPV
NIETNOT
NOMINALE.RENTENOMINAL
NORM.INVNORMINV
NORM.INV.NNORM.INV
NORM.S.INVNORM.S.INV
NORM.S.VERDNORM.S.DIST
NORM.VERDNORMDIST
NORM.VERD.NNORM.DIST
NORMALISERENSTANDARDIZE
NPERNPER
NUNOW
NUMERIEKE.WAARDENUMBERVALUE
OEnglish
OCT.N.BINOCT2BIN
OCT.N.DECOCT2DEC
OCT.N.HEXOCT2HEX
OFOR
ONEVENODD
ONWAARFALSE
OPBRENGSTRECEIVED
PEnglish
PBETPPMT
PDUURPDURATION
PEARSONPEARSON
PERCENT.RANGPERCENTRANK
PERCENTIELPERCENTILE
PERCENTIEL.EXCPERCENTILE.EXC
PERCENTIEL.INCPERCENTILE.INC
PERMUTATIE.APERMUTATIONA
PERMUTATIESPERMUT
PHIPHI
PIPI
POISSONPOISSON
POISSON.VERDPOISSON.DIST
POS.NEGSIGN
PRIJS.DISCONTOPRICEDISC
PRIJS.NOMPRICE
PRIJS.VERVALDAGPRICEMAT
PROCENTRANG.EXCPERCENTRANK.EXC
PROCENTRANG.INCPERCENTRANK.INC
PRODUCTPRODUCT
PRODUCTMATMMULT
QEnglish
QUOTIENTQUOTIENT
REnglish
R.KWADRAATRSQ
RADIALENRADIANS
RANGRANK
RANG.GELIJKRANK.EQ
RANG.GEMIDDELDERANK.AVG
RECHTSRIGHT
RECHTSBRIGHTB
REND.DISCONTOYIELDDISC
REND.VERVALYIELDMAT
RENDEMENTYIELD
RENTERATE
RENTEPERCENTAGEINTRATE
RESTMOD
RICHTINGSLOPE
RIJROW
RIJENROWS
ROMEINSROMAN
RRIRRI
RTGRTD
SEnglish
SAMENG.RENTEACCRINT
SAMENG.RENTE.VACCRINTM
SCHAKELENSWITCH
SCHATK.OBLTBILLEQ
SCHATK.PRIJSTBILLPRICE
SCHATK.RENDTBILLYIELD
SCHEEFHEIDSKEW
SCHEEFHEID.PSKEW.P
SECSEC
SECHSECH
SECONDESECOND
SINSIN
SINHSINH
SNIJPUNTINTERCEPT
SOMSUM
SOM.ALSSUMIF
SOM.MACHTREEKSSERIESSUM
SOM.X2MINY2SUMX2MY2
SOM.X2PLUSY2SUMX2PY2
SOM.XMINY.2SUMXMY2
SOMMEN.ALSSUMIFS
SOMPRODUCTSUMPRODUCT
SPATIES.WISSENTRIM
STAND.FOUT.YXSTEYX
STAND.NORM.INVNORMSINV
STAND.NORM.VERDNORMSDIST
STDEVSTDEV
STDEV.PSTDEV.P
STDEV.SSTDEV.S
STDEVASTDEVA
STDEVPSTDEVP
STDEVPASTDEVPA
SUBSTITUERENSUBSTITUTE
SUBTOTAALSUBTOTAL
SYDSYD
TEnglish
TT
T.DISTT.DIST
T.INVT.INV
T.INV.2TT.INV.2T
T.TESTT.TEST
T.TOETSTTEST
T.VERDTDIST
T.VERD.2TT.DIST.2T
T.VERD.RECHTST.DIST.RT
TANTAN
TANHTANH
TEKENCHAR
TEKSTTEXT
TEKST.COMBINERENTEXTJOIN
TEKST.SAMENVCONCAT
TEKST.SAMENVOEGENCONCATENATE
THAIS.CIJFERTHAIDIGIT
THAIS.GETAL.GELUIDTHAINUMSOUND
THAIS.GETAL.REEKSTHAINUMSTRING
THAIS.JAARTHAIYEAR
THAIS.MAAND.VAN.JAARTHAIMONTHOFYEAR
THAIS.REEKS.LENGTETHAISTRINGLENGTH
THAIS.WEEKDAGTHAIDAYOFWEEK
TIJDTIME
TIJDWAARDETIMEVALUE
TINVTINV
TOEK.WAARDE2FVSCHEDULE
TRANSPONERENTRANSPOSE
TRENDTREND
TWFV
TYPETYPE
TYPE.FOUTERROR.TYPE
UEnglish
UNICODEUNICODE
UNITEKENUNICHAR
URL.CODERENENCODEURL
USDOLLARUSDOLLAR
UURHOUR
VEnglish
VANDAAGTODAY
VARVAR
VAR.PVAR.P
VAR.SVAR.S
VARAVARA
VARPVARP
VARPAVARPA
VASTFIXED
VDBVDB
VERGELIJKENMATCH
VERSCHUIVINGOFFSET
VERT.ZOEKENVLOOKUP
VERTROUWELIJKHEID.NORMCONFIDENCE.NORM
VERTROUWELIJKHEID.TCONFIDENCE.T
VERVANGENREPLACE
VERVANGENBREPLACEB
VIND.ALLESFIND
VIND.ALLES.BFINDB
VIND.SPECSEARCH
VIND.SPEC.BSEARCHB
VOORSPELLENFORECAST
VOORSPELLEN.ETSFORECAST.ETS
VOORSPELLEN.ETS.CONFINTFORECAST.ETS.CONFINT
VOORSPELLEN.ETS.SEASONALITYFORECAST.ETS.SEASONALITY
VOORSPELLEN.LINEARFORECAST.LINEAR
WEnglish
WAARTRUE
WAARDEVALUE
WEBSERVICEWEBSERVICE
WEEKDAGWEEKDAY
WEEKNUMMERWEEKNUM
WEIBULLWEIBULL
WEIBULL.VERDWEIBULL.DIST
WERKDAGWORKDAY
WERKDAG.INTLWORKDAY.INTL
WISSEN.CONTROLCLEAN
WORTELSQRT
WORTEL.PISQRTPI
XEnglish
XML.FILTERENFILTERXML
ZEnglish
Z.TESTZ.TEST
Z.TOETSZTEST
ZELFDE.DAGEDATE
ZOEKENLOOKUP

Machine translation

This text has been machine translated.