(C) 2012 - 2024 by Mourad Louha · All rights reserved.
 Privacy  ·  Imprint

Wiskunde en trigonometrie

In de volgende er een alfabetische lijst van alle Excel-functies in de rubriek Wiskunde en trigonometrie van de huidige versie van Microsoft Excel en hun vertalingen in de gekozen taal. Houd er rekening mee, dat in eerdere versies van Excel de vertalingen verschillend kunnen zijn. Een gedetailleerde lijst van de vertalingen voor elke functie van Microsoft Excel 2010 en hoger kan worden gevonden in de gelinkte artikel.

Vertalingen

ProductMicrosoft Excel (Office 365)
CategorieWiskunde en trigonometrie
BrontaalDutch
Doeltaal
AEnglish
ABSABS
AFRONDENROUND
AFRONDEN.BENEDEN.WISKFLOOR.MATH
AFRONDEN.BOVEN.WISKCEILING.MATH
AFRONDEN.N.VEELVOUDMROUND
AFRONDEN.NAAR.BENEDENROUNDDOWN
AFRONDEN.NAAR.BOVENROUNDUP
AGGREGAATAGGREGATE
ARABISCHARABIC
ASELECTRAND
ASELECTTUSSENRANDBETWEEN
BEnglish
BASISBASE
BOOGCOSACOS
BOOGCOSHACOSH
BOOGCOTACOT
BOOGCOTHACOTH
BOOGSINASIN
BOOGSINHASINH
BOOGTANATAN
BOOGTAN2ATAN2
BOOGTANHATANH
CEnglish
COMBIN.ACOMBINA
COMBINATIESCOMBIN
COSCOS
COSECCSC
COSECHCSCH
COSHCOSH
COTCOT
COTHCOTH
DEnglish
DECIMAALDECIMAL
DETERMINANTMATMDETERM
DUBBELE.FACULTEITFACTDOUBLE
EEnglish
EENHEIDMATMUNIT
EVENEVEN
EXPEXP
FEnglish
FACULTEITFACT
GEnglish
GEHEELTRUNC
GGDGCD
GRADENDEGREES
IEnglish
INTEGERINT
INVERSEMATMINVERSE
KEnglish
KGVLCM
KWADRATENSOMSUMSQ
LEnglish
LNLN
LOGLOG
LOG10LOG10
MEnglish
MACHTPOWER
MULTINOMIAALMULTINOMIAL
OEnglish
ONEVENODD
PEnglish
PIPI
POS.NEGSIGN
PRODUCTPRODUCT
PRODUCTMATMMULT
QEnglish
QUOTIENTQUOTIENT
REnglish
RADIALENRADIANS
RESTMOD
ROMEINSROMAN
SEnglish
SECSEC
SECHSECH
SINSIN
SINHSINH
SOMSUM
SOM.ALSSUMIF
SOM.MACHTREEKSSERIESSUM
SOM.X2MINY2SUMX2MY2
SOM.X2PLUSY2SUMX2PY2
SOM.XMINY.2SUMXMY2
SOMMEN.ALSSUMIFS
SOMPRODUCTSUMPRODUCT
SUBTOTAALSUBTOTAL
TEnglish
TANTAN
TANHTANH
WEnglish
WORTELSQRT
WORTEL.PISQRTPI

Machine translation

This text has been machine translated.