(C) 2012 - 2024 by Mourad Louha · All rights reserved.
 Privacy  ·  Imprint

Statistisch

In de volgende er een alfabetische lijst van alle Excel-functies in de rubriek Statistisch van de huidige versie van Microsoft Excel en hun vertalingen in de gekozen taal. Houd er rekening mee, dat in eerdere versies van Excel de vertalingen verschillend kunnen zijn. Een gedetailleerde lijst van de vertalingen voor elke functie van Microsoft Excel 2010 en hoger kan worden gevonden in de gelinkte artikel.

Vertalingen

ProductMicrosoft Excel (Office 365)
CategorieStatistisch
BrontaalDutch
Doeltaal
AEnglish
AANTALCOUNT
AANTAL.ALSCOUNTIF
AANTAL.LEGE.CELLENCOUNTBLANK
AANTALARGCOUNTA
AANTALLEN.ALSCOUNTIFS
BEnglish
BETA.INVBETA.INV
BETA.VERDBETA.DIST
BINOM.VERDBINOM.DIST
BINOM.VERD.BEREIKBINOM.DIST.RANGE
BINOMIALE.INVBINOM.INV
CEnglish
CHIKW.INVCHISQ.INV
CHIKW.INV.RECHTSCHISQ.INV.RT
CHIKW.TESTCHISQ.TEST
CHIKW.VERDCHISQ.DIST
CHIKW.VERD.RECHTSCHISQ.DIST.RT
CORRELATIECORREL
COVARIANTIE.PCOVARIANCE.P
COVARIANTIE.SCOVARIANCE.S
DEnglish
DEV.KWADDEVSQ
EEnglish
EXPON.VERD.NEXPON.DIST
FEnglish
F.INVF.INV
F.INV.RECHTSF.INV.RT
F.TESTF.TEST
F.VERDF.DIST
F.VERD.RECHTSF.DIST.RT
FISHERFISHER
FISHER.INVFISHERINV
FORECAST.ETS.STATFORECAST.ETS.STAT
GEnglish
GAMMAGAMMA
GAMMA.INV.NGAMMA.INV
GAMMA.LNGAMMALN
GAMMA.LN.NAUWKEURIGGAMMALN.PRECISE
GAMMA.VERD.NGAMMA.DIST
GAUSSGAUSS
GEM.DEVIATIEAVEDEV
GEMIDDELDEAVERAGE
GEMIDDELDE.ALSAVERAGEIF
GEMIDDELDEAAVERAGEA
GEMIDDELDEN.ALSAVERAGEIFS
GETRIMD.GEMTRIMMEAN
GROEIGROWTH
GROOTSTELARGE
HEnglish
HARM.GEMHARMEAN
HYPGEOM.VERDHYPGEOM.DIST
IEnglish
INTERVALFREQUENCY
KEnglish
KANSPROB
KLEINSTESMALL
KURTOSISKURT
KWARTIEL.EXCQUARTILE.EXC
KWARTIEL.INCQUARTILE.INC
LEnglish
LIJNSCHLINEST
LOGNORM.INVLOGNORM.INV
LOGNORM.VERDLOGNORM.DIST
LOGSCHLOGEST
MEnglish
MAXMAX
MAX.ALS.VOORWAARDENMAXIFS
MAXAMAXA
MEDIAANMEDIAN
MEETK.GEMGEOMEAN
MINMIN
MIN.ALS.VOORWAARDENMINIFS
MINAMINA
MODUS.ENKELVMODE.SNGL
MODUS.MEERVMODE.MULT
NEnglish
NEGBINOM.VERDNEGBINOM.DIST
NORM.INV.NNORM.INV
NORM.S.INVNORM.S.INV
NORM.S.VERDNORM.S.DIST
NORM.VERD.NNORM.DIST
NORMALISERENSTANDARDIZE
PEnglish
PEARSONPEARSON
PERCENTIEL.EXCPERCENTILE.EXC
PERCENTIEL.INCPERCENTILE.INC
PERMUTATIE.APERMUTATIONA
PERMUTATIESPERMUT
PHIPHI
POISSON.VERDPOISSON.DIST
PROCENTRANG.EXCPERCENTRANK.EXC
PROCENTRANG.INCPERCENTRANK.INC
REnglish
R.KWADRAATRSQ
RANG.GELIJKRANK.EQ
RANG.GEMIDDELDERANK.AVG
RICHTINGSLOPE
SEnglish
SCHEEFHEIDSKEW
SCHEEFHEID.PSKEW.P
SNIJPUNTINTERCEPT
STAND.FOUT.YXSTEYX
STDEV.PSTDEV.P
STDEV.SSTDEV.S
STDEVASTDEVA
STDEVPASTDEVPA
TEnglish
T.DISTT.DIST
T.INVT.INV
T.INV.2TT.INV.2T
T.TESTT.TEST
T.VERD.2TT.DIST.2T
T.VERD.RECHTST.DIST.RT
TRENDTREND
VEnglish
VAR.PVAR.P
VAR.SVAR.S
VARAVARA
VARPAVARPA
VERTROUWELIJKHEID.NORMCONFIDENCE.NORM
VERTROUWELIJKHEID.TCONFIDENCE.T
VOORSPELLEN.ETSFORECAST.ETS
VOORSPELLEN.ETS.CONFINTFORECAST.ETS.CONFINT
VOORSPELLEN.ETS.SEASONALITYFORECAST.ETS.SEASONALITY
VOORSPELLEN.LINEARFORECAST.LINEAR
WEnglish
WEIBULL.VERDWEIBULL.DIST
ZEnglish
Z.TESTZ.TEST

Machine translation

This text has been machine translated.